KÜRSAD DESTANI

 40 Kişiyle Çin Sarayını Basan KÜRŞAD                                                        --Kürsad İhtilali
--------------------------------------------------------------------------------

Kürşad, 621 senesinde Çinli eşi İ-çing Katun tarafından zehirlenerek öldürülen Doğu Göktürk Devleti kağanı Çuluk Kağan'ın küçük oğludur. Çuluk Kağan'ın ölümünden sonra kardeşi Bağatur Şad, Kara Kağan adını alarak hükümdar oldu ve ağabeyinin Çinli eşi ile evlenerek Ötüken'deki Türkler arasında huzursuzluğa yol açtı... Bir tarafta Çinliler, diğer yanda da Sırtarduş Bayurku, Dokuz Oğuz, Uygur gibi Türk boylarının Göktürklere başkaldırıp savaşmaları ve ayrıca İ-çing Katun'un Ötüken'de esir durumda yaşayan Çinli azınlığa destek çıkarak bunların zenginleşmesini sağlaması sayesinde giderek zayıflayan ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkler, 629 senesinde Çinlilerle yaptıkları savaşta tuzağa düşerek yenilince Doğu Göktürk Devleti yıkıldı. Başta Kara Kağan ve Kürşad olmak üzere binlerce Göktürk Çinlilere esir düşerek Çin'in başkenti Siganfu'ya götürüldüler ve orada kendilerine tahsis edilen bölgede yaşamaya mecbur edildiler. Türkleri asimile edebilmek amacıyla Göktürk soylularını hassa ordusunda subay olarak görevlendiren Çinlilerin bu taktiği bir işe yaramamış, Türkler bağımsızlıklarına kavuşup yeniden devlet kurmak amacıyla fırsat kollamaya başlamışlardır. Kürşad da Çin hükümdarının ordusunda subay durumundadır fakat kılıcını milletinin özgürlüğü için çekeceği günü beklemektedir. Esaretin beşinci yılında Kara Kağan kahrından ölür. Esaretin onuncu yılında, yani 639 senesinde, Bozkurt soyunun en büyüğü konumundaki Kürşad durumun iyice kötüye gittiğini görerek kırk çerisi ile birlikte ihtilal yapmaya karar verir. Geceleri kılık değiştirerek Siganfu sokaklarında tek başına dolaşma adeti olan Çin hükümdarı Tay-tsung'u yakala***** rehin almaya ve bu sayede Çin sarayına girerek orada bulunan Kürşad'ın ağabeyinin oğlu Urku Tigin'i kurtarıp, toplayabildikleri kadar Türk ile birlikte Ötüken'e giderek tekrar devlet kurmaya, Urku Tigin'i de kağan ilan etmeye karar verirler. Bu uğraşta başarılı olurlarsa budun kurtulacak, başaramazlarsa da dökülecek kanları geride kalanlara ödevlerini hatırlatacaktır. Fakat ihtilal için harekete geçtikleri gece sağanak halinde yağan yağmur yüzünden Çin hükümdarı sarayından dışarı çıkmaz. İhtilali ertelemenin sakıncalı olacağını düşünen Kürşad, kırk çerisiyle birlikte Çin sarayına yürür, amacı sarayı basarak hükümdarı esir almaktır. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında yüce dileğe doğru yürüyen kırkbir Türk yiğidi sarayın kapısına vardıkları anda cenk başlar. Yüzlerce Çinli askeri öldürürler ama binlercesi üzerlerine saldırmaya devam eder. Göktürklerin bir kısmı sarayın içinde savaşırken şehit olur, sağ kalanlar ise Kür Şad'ın önderliğinde saraydan çıkarak Vey ırmağına doğru ilerlerler, niyetleri ırmağı geçerek Ötüken'e doğru at koşturmaktır. Ama sağanak halinde yağan yağmur yüzünden yükselen sular köprüyü sürükleyip götürdüğü için karşıya geçemezler ve peşlerinden gelen Çin ordusu ile son kez cenke tutuşurlar. Binlerce Çinli askere karşı savaşan bir avuç Türk yiğidi peş peşe uçmağa varırlar. Sadece Kürşad sağ kalmıştır, tek başına Çin hükümdarlığına karşı savaşmaktadır. En sonunda O da şehit olur fakat elinde kılıcıyla atının üzerinde durmaktadır, öldüğü halde yere düşmemiştir... Kürşad ölmüş fakat yenilmemiştir...

Kürşad ve kırk çerisinin yaptıkları ihtilalden sonra korkuya kapılan Çinliler, Siganfu'daki bütün esir Göktürkleri mecburen serbest bırakırlar. Göktürkler kırküç yıl boyunca dağınık bir şekilde yaşarlar, bazı Göktürk soyluları yeniden devlet kurma girişiminde bulunsalar dahi başarılı olamazlar... Fakat 682 senesinde Bozkurt başlı sancak tekrar kaldırılır ve Kutluk Şad (İlteriş Kağan) ile Bilge Tonyukuk İkinci Göktürk Devleti'ni kurarlar.....     
                           -------  ---------------------KÜRŞAD DESTANI---------------                                                      Gök Türkler’in Çin başkenti siganfu'da 10 yıl tutsak kalışları ..
Kırk yiğitiyle ¨Kûrsad'in çevresinde tek yürek oluslari..
Kurtuluşu Erkekçe ölmekte buluşlarıdır..

KIRK Yigit birer birer devrilecekler..

FAKAT bir gûn yine dirilecekler...

Gece siganfuda'yiz..bin ûçyûzelli yil ônce
çin baskent'i siganfu bu sari su demektir çince..

çindeyiz ennn kara bir gûndeyiz..
Bir kara duman tutmus bahtimiz...Karanlik içindeyiz..

çin'e tutsak olali ...10 yil geçti aradan
Ne katiymis ..Canimiz ôlmedik bu yaradan..

On yasina basmisti çin'de doganlarimiz
On yasinda tutsakti yavru Kurt'lar
On yildir tôresiz Bayraksiz Yurtlar...

On yil olmustu yikilali Gôk Tûrk kaganligi..
çôreklenmisti Asya bozkirina koyu bir çin karanligi...

Yikilmisti OTUKEN'de OTAG'lar Tûrk Budunu yasliydi..
On yildir gerilmiyordu yaylar..Kiliç'lar pasliydi..

Koca Kurtlar'in baslari avuçlarinda..Elleri bôgûrlerin'de
Deli Kurt'lar usluydu....

Yil miladin altiyûz yirmi dôrdû ..
Bûyûk bozgundan bir kaç yil ônce..
Orta asya yasanilmaz bir yerdi..
Ak saçli kadinlar.ellerini vurup dizlerine...
Yerle gôk ûstûne agit ederler'di.....

Yesil yurt çôldûr simdi..
Denizler gôldûr simdi..
Ordumuz ocagimiz ..
Savrulur kûldûr simdi...

Gûnes alinlar'da bir kizgin yazi..
kalmamisti dirligin tadi tuzu..
Bir yel esmistiki ôylasine
Tersine dônmûstû evrenin çarki..

Bozulmustu yerin gôgûn dûzeni..
Sarmisti budunu bir bûyûk korku..
Açliktan kiriliyordu çoluk çocuk..

ôlûler doldurmustu evi barki...
Bir kizil tamuya dônmûstû bozkir..
Ne koyun kalmisti nede yilki..
Delinse yer ..çôkse gôk dayanilirdi belki...

Beterin beteri varmis meger..
çin'e tutsak eetmisti Tanri Tûrk"û.............. ......

TUTSAK bir TURK için Atsiz..Pusatsiz....S avassiz..geçen her yil ...Bin yil kadar uzundur ve utanç vericidir........... ..........

On yil oldu çindeyiz..Bir karanlik indeyiz..
Ne kiliç ne bir ok ne yay on yil oldu dile kolay...
On yillik tutsakligin utanci içindeyiz...

Tutsaklik ,ok yarasindan aci..hem fayda etmez bir sancidir..
Fakat kurtulus için ..boyun borcudur....

Yil miladin altiyûz kirki..gece
siganfu'dayiz siganfu çin'dir ..
çin'de geceler kôr bir kuyu gibi derin'dir...
Bir sari kabus bôler uykulari..Uykular tedirgin'dir...

Dayanilmaz on tutsakliga bizi on yil yasatan .............Bir Kutlu ..Kindir..

On yillik tutsakliktan sonra,gônûllerdeki Tûrk'lûk odununun parlamaya ,yûreklerin gôgûsleri zorlamaya
Bozkurtlarin derinden derine gûrlemeye basladigidir........ ....

Yil miladin altiyûz kirki gece yarisi,
Bir Bozkurt ûnledi geceye karsi ..varmi Tutsakligin ôlûmden farki............

Yil miladin altiyûz kirki siganfuda'yiz..
Bir deli Kurt ûnler geceye karsi,,,Sanmayin uykudayiz..!!!!

Yil miladin altiyûz kirki gece ..Bir koca Kurt ûnler geceye karsi..
""Kurtulus ugruna kiliçlar keskin ,,,Boyunlar kildan ince!!!!

Yil miladin altiyûz kirki gece siganfu...
Yavru Kurtlar ûnler geceye karsi,,,Uuuuuuuuuuuu uuu!!!

Kurt ulurdu Kurt ulurdu..it ÜRÜR KURT ulurdu,,Bir Bozkurt Yol gôsterse...
Tutsaklar Kurtulurdu...

Tutsaklik acisi ile kavrulanlarin geçmisi dûsûndûkleridir..... .................... .......... ......

Tahtadan yapilmis çin evleri..Tutsaklik mahallesin'de KÜR SAD"in evi
Ve bu evde kirk Tûrk'ûn kiliçlar ûstûne AND içtikleridir........ ..

Siganfu kent'i siganfu kentinin sokaklari dar..
Bir ôzge agita gebedir simdi..siganfu sokaklarin'da kaldirimlar...
Koyu bulutlar dolasmakta sivri kuleler'de ,,,Bulutlar'da Yildirimlar...

Yil miladin altiyûz kirki ,indi siganfu sokaklari'na daglar'da bekleyen korku...
Siganfu kentin'de tahtadan bir ev tutsaklar mahalesin'de..Yûz bin Tutsak bir agizdan sôylesir..
Bu bir evin sesinde ..siganfu kentin'de tahtadan bir ev ..Bu evde biri Bir Kasirga Gûcû var nefesin'de..

Siganfu kenti ve tahtadan ev..Bu evde biri..pençeleri ASYA kadar kocaman..
Yumruklari Tanri dagi kadar iri....

Yûz bin yûrek ataktadir gôgsûnde ..siganfu kentin'de tahtadan bir ev...
Bu evde Toplandi bir gece'de Kirk DEV.........

Ortada biri adlariyla çagirarak kirk Eri..sordu .??? """ ôlûm'mû ,Dirlikmi..KIRK Bir agizdan ôlûm dediler...

Bir uçmak tadiyla dillerinde'ki..sonra el altindan kemerlerine
Bir anda siyril'di bellerinde'ki AND içecekleri Tûrk Tôresine..Gôm Gôk kiliçlar'di ellerindeki..ûç kez dediler..

Gôk girsin kizil çiksin....
Gôk tanri sen taniksin....
Gôk girsin kizil çiksin..
Gôk tanri sen taniksin..
Gôk girsin kizil çiksin
Gôk tanri sen taniksin...


TÜRK budunu yasasin diye kiyamete dek ...Birlesti Burada Kirk Yûrek..

Kirk Yigit Yûrek..,aksamlari gezintiye çikan ..çin kagani'ni esir edip Tûrk'lerin
Kurtulusunu saglayacaklar'di..fa kat bûyûk talihsizlik !!...O gece yagmur yagmaya,,,
ve gôrûlmemis bir hizla Rûzgar esmeye baslamisti.. çin kagani bu durumda gezintiye çikmazdi
KIRK Yigit Yûrek sôzlesilen yere gelmis bulundular...KIRK Gôk Tûrk'ûn geri dônûs olmadigini
anlamalari ve çin sarayina Yûrûmeleridir...

Tutsak olur,,tutsak olur Tûrk nice tutsak olur??
Kurtulus olmaz deme el ele Tutsak olur!!

Gece bir yagmur basladi ince ince igri sokaklar'da karanlik zifir gibiydi..
Rûzgar esiyordu alabildigi'ne Rûzgar,yûzûmûze kûfûr gibiydi..

çindeydiler,ne kôtû gûndeydi'ler..
Yûrûdû KIRK Yîgit çin sarayina..
Begler ôndeydiler..

Adimlar atilmisti ,,bir kez dônmezdi ôç odu tutusmustu Yûrekler,,sônmez'di. .
Yalindi kiliçlar,,,,,,,,,Kan a boyanmadan KIN'a konmazdi...
çin'di bu,,Kan'di bu,,Kin'di bu,,suyla yunmazdi...

Tutsaklik yarasi kansiz olmaz'di yagabildigin'ce yagmur..
Esebildigin'ce Rûzgar'di.....
Yûrûdû KIRK Yigit çin sarayina..ôlûmden ôte ne vardi!!!!!!!

Geceydi..uyuyordu siganfu kenti geceydi..ôlûm her zamanki gibi iki heceydi...
Geceler gûzeldi Asya Bozkirlarin'da çin'de iskenceydi....

Kara bulutlar yigiladursun çin gôklerine ..
Tanri daglari'nin karli yamaçlarin'dan derinden derine...
BOZKURT'lar sesleniyordu..yûrûyo rdu KIRK Yîgit çin sarayina..
Destanlar Tarihi yeniden sûsleniyordu,,,,,,,, ,,,,,,
Kara bir duvar gibiydi karanlik,,,, karanlik gôgûsleniyordu...... .

Degismezdi TANRI yasasi yeni bir hayat,,yeni dôkûlecek KANLAR'la besleniyordu!!
Karanlik'ti,Rûzgar'd i,Yagmur'du...Yay kirisleri islaniyor'du...

Yalin kiliçtilar tepeden tirnaga hinç'tilar içlerin'de ak saçli koca Kurt'lar..
Nice savaslar gôrmûs baturlar vardi,,,Bazilari delikanli gençti'ler....

Bilirler'di niçin dogdular,,nerde ôlecekler'di..
At ûstûnde dogmuslar'di yerde ôlecekti..
ilk kez Yaya dôgûseceklerdi....

Isiriyordu Rûzgar,Kirbaçliyor'd u Yagmur Kan kokuyor'du karanligin kara dislerin'de.....
Kurtulusun Tûrkûsû uluyordu BOZKURTLAR'in YAY Kirislerinde,,,,

Bu gece yine çin'li sayida çok..ve bunlara Karsi KIRK Yigit Kisi..
Neyleyse gûzeldir TANRI'nin isi.Karisilmaz!!!!!
Yeni dôkûlecek KANLAR'la besleniyordu..
Karanlik'ti,Rûzgar'd i,Yagmur'du...YAY Kirisleri islaniyordu....

Yalin Kiliçtilar tepeden tirnaga Hinç'tilar..

Bilirler'di niçin dogdular nerde ôlecekler'di........ .
At ûstûnde dogdular yer'de ôleceklerdi!!!!!

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !